วิธีดูราคาบอล

ราคาบอล ต่อเสมอ เรียกว่า ขาว ( 0.0 หรือ 0.00)

ไม่มีทีมต่อหรือทีมรอง เล่นทีมไหนชนะได้เต็ม /
เสมอกันทั้งคู่ ก็ไม่ได้ไม่เสีย

ราคาบอลเสมอควบครึ่ง เรียกว่า ปป.( 0-0.5 หรือ 0.25 )

-แทงทีมต่อ ทีมต่อชนะตั้งแต่ 1 ลูกขึ้นไป ได้เต็ม /
เสมอ เสียครึ่งนึง /แพ้ เสียเต็ม

-แทงทีมรอง ทีมรองแพ้ 1 ลูก เสียเต็ม /
เสมอ ได้ครึ่งนึง / ชนะ ได้เต็ม

ราคาบอลครึ่งลูก ( 0.5 หรือ 0.50 )

-แทงทีมต่อ ทีมต่อชนะ ได้เต็ม /
แพ้ เสียเต็ม / เสมอ เสียเต็ม

-แทงทีมรอง ทีมรองชนะ ได้เต็ม /
แพ้ เสียเต็ม / เสมอ ได้เต็ม

ราคาบอลครึ่งควบลูก ( 0.5-1 หรือ 0.75 )

-แทงทีมต่อ ทีมต่อชนะ 1 ลูก ได้ครึ่ง /
ชนะ 2 ลูกขึ้นไป ได้เต็ม / แพ้ หรือ เสมอ เสียเต็ม

-แทงทีมรอง ทีมรองแพ้ 1 ลูก เสียครึ่ง /
แพ้ 2 ลูกขึ้นไป เสียเต็ม / ชนะ หรือ เสมอ ได้เต็ม

ราคาบอลหนึ่งลูก ( 1 หรือ 1.0 )

-แทงทีมต่อ ทีมต่อชนะ 1 ลูก ไม่ได้ไม่เสีย /
ชนะ 2 ลูกขึ้นไป ได้เต็ม / แพ้ เสมอ เสียเต็ม

-แทงทีมรอง ทีมรองแพ้ 1 ลูก ไม่ได้ไม่เสีย /
แพ้ 2 ลูกขึ้นไป เสียเต็ม / ชนะ หรือ เสมอ ได้เต็ม

ราคาบอลลูกควบลูกครึ่ง ( 1-1.5 หรือ 1.25 )

-แทงทีมต่อ ทีมต่อชนะ 1 ลูก เสียครึ่ง /
ชนะ 2 ลูกขึ้นไป ได้เต็ม / เสมอ หรือ แพ้ เสียเต็ม

-แทงทีมรอง ทีมรองแพ้ 1 ลูก ได้ครึ่ง /
แพ้ 2 ลูกขึ้นไป เสียเต็ม / ชนะ หรือ เสมอ ได้เต็ม

ราคาบอลลูกครึ่ง ( 1.5 หรือ 1.50 )

-แทงทีมต่อ ทีมต่อชนะ 1 ลูก เสียเต็ม /
ชนะ 2 ลูกขึ้นไป ได้เต็ม / แพ้ หรือ เสมอ เสียเต็ม

-แทงทีมรอง ทีมรองแพ้ 1 ลูก เสียเต็ม /
เสมอ หรือ ชนะ ได้เต็ม

ราคาบอลลูกครึ่งควบสอง ( 1.5-2 หรือ 1.75 )

-แทงทีมต่อ ทีมต่อชนะ 1 ลูก เสียเต็ม /
ชนะ 2 ลูก ได้ครึ่งนึง / ชนะ 3 ลูกขึ้นไป ได้เต็ม
/ แพ้ หรือ เสมอ เสียเต็ม

-แทงทีมรอง ทีมรองแพ้ 1 ลูก ได้เต็ม /
แพ้ 2 ลูก เสียครึ่งนึง / แพ้ 3 ลูกขึ้นไป เสียเต็ม /
เสมอ หรือ ชนะ ได้เต็ม

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *